Suplování:   Středa 31.5.2023 (sudý týden)

datum výpisu: 1.6.2023 (8:07)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

HT4

 

US

US

US

US

US

US

US

           

I3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

K3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

             

K3A

 

Vys

US

US

US

US

US

US

           

M3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

OŠ3

 

Vys

US

US

US

US

US

             

P3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

PM1A

 

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

PM2A

 

PX

PX

PX

PX

PX

PX

PX

           

PM2B

 

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

PM4A

 

US

US

US

US

US

US

US

           

PM4B

 

US

US

US

US

US

US

US

           

PO2

 

US

US

US

US

US

US

US

           

R3

 

Vys

US

US

US

US

US

             

S3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

Z3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

EH3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

EK3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

EP3

 

Vys

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Bajerová Andrea (PedD)

 

ŠN

                       

Floksová Melina (MZ)

 

..

..

RN

..

..

..

-

           

Foltynová Martina (SC)

         

..

..

..

           

Hloušek Alexandr (PedD)

 

..

                       

Hönigová Jana (LO)

         

MH

-

..

           

Juřena Luděk (ŠA)

..

..

-

-

-

-

-

             

Juřenčáková Markéta (PedD)

 

..

                       

Kniezková Romana (ŠA)

 

-

SZL

-

..

..

-

..

           

Lovecký Miloslav (ŠA)

 

..

                       

Mžyková Ivana (Ne)

-

KoA

KoA

KoA

KoA

KoA

KoA

             

Nápravník Jiří (PedD)

 

-

                       

Nováková Petra (PedD)

 

..

PH

..

SZL

-

..

-

           

Ochodek Roman (ŠA)

 

-

..

-

-

>>

-

-

           

Orlíková Jana (ŠA)

..

..

..

-

..

..

..

..

           

Petříková Iva (SC)

 

..

-

GP

RN

..

..

-

           

Ruščynska Žanna (PedD)

 

-

                       

Sabelová Jolanta (NeV)

 

FP

BeP

ŠKP

                 

Szturc Daniel (ŠA)

     

PJ

..

..

..

             

Škorpík Pavel (PedD)

 

..

                       

Uhlířová Michaela (SC)

 

..

..

ŠA

ŠA

-

-

..

           

Wawrosz Roman (ŠA)

 

..

PK

ZL

FP

-

..

             

Wojtasová Vlasta (PedD)

 

..

                       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bajerová Andrea

1. hod Obecný pedagogický dozor

Beňa Petr

2.hod

spojeno (SJ NeV)

TD

I2

(O17B)

 

Divina Petr

5.hod

přesun <<

PL

I2

(O39B)

z 7.hod

Ferens Petr

1.hod

spojeno (SJ NeV)

TD

I2+

(O63C)

 
 

4.hod

spojeno (WaR ŠA)

Te

EK1

(O11A)

 

Gřešová Pavla

3.hod

supl. (PI SC)

ČJ

HTA3+

(P210)

 

Hanusková Magdalena

6.hod

přesun <<

ON

MR1

(H29A)

z 30.5. 6.hod

Hloušek Alexandr

1. hod Obecný pedagogický dozor

Javorská Kateřina

5.hod

přesun <<

ON

MR3

(H31B)

z 7.hod

Juřenčáková Markéta

1. hod Obecný pedagogický dozor

Koňaříková Andrea

1.hod

spojeno (MžI Ne)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

2.hod

spojeno (MžI Ne)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

3.hod

spojeno (MžI Ne)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

4.hod

spojeno (MžI Ne)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

5.hod

spojeno (MžI Ne)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

6.hod

spojeno (MžI Ne)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 

Maslowská Helena

5.hod

supl. (HJ LO)

M

PM1B

(P215)

 

Nápravník Jiří

5.hod

přesun <<

Te

K1A

(H17C)

z 1.6. 7.hod

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Nováková Petra

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Pagáčová Veronika

1.hod

přesun <<

LV

OŠ1+

(H48A)

z 5.hod

Panašová Květoslava

2.hod

supl. (WaR ŠA)

AJ

K2

(O13A)

 
 

4.hod

přesun <<

AJ

G2

(O73C)

z 30.5. 5.hod

Petrášová Hana

2.hod

supl. (NP PedD)

Psy

PM3B

(P201)

 

Popovičová Jitka

3.hod

supl. (SD ŠA)

ObV

ET2+

(O17B)

 

Reitzová Nikol

3.hod

supl. (FM MZ)

ČJ

PM1B

(P215)

 
 

4.hod

supl. (PI SC)

ČJ

HTA3+

(P210)

 

Ruščynska Žanna

4.hod

spojeno (SJ NeV)

TZ

T2

(O40B)

 
 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Sztwioroková Lenka

2.hod

supl. (KR ŠA)

HTA3

(P404)

 
 

4.hod

supl. (NP PedD)

PED

PM1B

(P215)

 

Šangalová Alena

3.hod

supl. (UH SC)

DDV

PM3A (S1)

(P512)

 
 

4.hod

supl. (UH SC)

DDV

PM3A (S1)

(P512)

 

Škorpík Pavel

3.hod

spojeno (SJ NeV)

TZ

T2

(O16B)

 
 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Štaffová Janová Nikola

1.hod

supl. (BA PedD)

OV

OŠ2

(H16C)

 
 

5.hod

přesun <<

Soma

OŠ1

(H43C)

z 1.hod

Wojtasová Vlasta

1. hod Obecný pedagogický dozor

Zetochová Lenka

3.hod

spojeno (WaR ŠA)

Te

K2

(O40B)

 

Změny v rozvrzích tříd:

HTA2

7.hod

E

   

odpadá

 

(KR)

HTA3

0.hod

TTK

A3

 

odpadá

 

(OJ)

 

1.hod

LV

   

odpadá

 

(PI)

 

2.hod

 

(P404)

supluje

Sztwioroková Lenka

(KR)

 

3.hod

ČJ

 

(P210)

supluje

Gřešová Pavla

(PI)

 

4.hod

ČJ

 

(P210)

supluje

Reitzová Nikol

(PI)

HT4

1.- 7. hod ukončení studia

I2

1.hod

TD

 

(O63C)

spojí

Ferens Petr

(SJ)

 

2.hod

TD

 

(O17B)

spojí

Beňa Petr

(SJ)

 

5.hod

PL

 

(O39B)

přesun <<

Divina Petr

z 7.hod

 

5.hod

TV

   

odpadá

 

(SD)

 

6.hod

TV

   

odpadá

 

(SD)

 

7.hod

PL

   

přesun >>

 

na 5.hod

I3

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

 

2.- 7. hod Školní akce

K1A

0.hod

TV

   

odpadá

 

(JL)

 

1.hod

LV

 

(H48A)

přesun <<

Pagáčová Veronika

z 5.hod

 

1.hod

TV

   

odpadá

 

(JL)

 

5.hod

Te

 

(H17C)

přesun <<

Nápravník Jiří

z 1.6. (Čt) 7.hod

 

5.hod

LV

   

přesun >>

 

na 1.hod

K2

1.hod

KOM

   

odpadá

 

(WoV)

 

2.hod

AJ

 

(O13A)

supluje

Panašová Květoslava

(WaR)

 

3.hod

Te

 

(O40B)

spojí

Zetochová Lenka

(WaR)

K3

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

 

2.- 6. hod Školní akce

K3A

2.- 7. hod ukončení studia

 

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

M2

5.hod

TV

   

odpadá

 

(SD)

 

6.hod

TV

   

odpadá

 

(SD)

M3

2.- 7. hod Školní akce

 

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

MR1

6.hod

ON

 

(H29A)

přesun <<

Hanusková Magdalena

z 30.5. (Út) 6.hod

 

6.hod

LV

   

přesun >>

 

na 1.6. (Čt) 4.hod

MR3

5.hod

ON

 

(H31B)

přesun <<

Javorská Kateřina

z 7.hod

 

5.hod

E

   

přesun >>

 

na 2.6. (Pá) 6.hod

 

7.hod

ON

   

přesun >>

 

na 5.hod

MS3

1.hod

LV

   

odpadá

 

(PI)

 

3.hod

ČJ

 

(P210)

supluje

Gřešová Pavla

(PI)

 

4.hod

ČJ

 

(P210)

supluje

Reitzová Nikol

(PI)

G2

4.hod

AJ

 

(O73C)

přesun <<

Panašová Květoslava

z 30.5. (Út) 5.hod

 

4.hod

ZPV

   

odpadá

 

(SD)

OŠ1

1.hod

LV

 

(H48A)

přesun <<

Pagáčová Veronika

z 5.hod

 

1.hod

Soma

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

5.hod

Soma

 

(H43C)

přesun <<

Štaffová Janová Nikola

z 1.hod

 

5.hod

LV

   

přesun >>

 

na 1.hod

OŠ2

1.hod

OV

 

(H16C)

supluje

Štaffová Janová Nikola

(BA)

OŠ3

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

 

2.- 6. hod ukončení studia

P2

1.hod

KOM

   

odpadá

 

(LM)

P3

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

 

2.- 7. hod Školní akce

PM1A

1.- 7. hod Školní akce

PM1B

1.hod

DTV

   

odpadá

 

(OJ)

 

2.hod

DTV

   

odpadá

 

(OJ)

 

3.hod

ČJ

 

(P215)

supluje

Reitzová Nikol

(FM)

 

4.hod

PED

 

(P215)

supluje

Sztwioroková Lenka

(NP)

 

5.hod

M

 

(P215)

supluje

Maslowská Helena

(HJ)

PM2A

1.- 7. hod Praxe

PM2B

1.- 7. hod Školní akce

PM3A

3.hod

DDV

S1

(P512)

supluje

Šangalová Alena

(UH)

 

4.hod

DDV

S1

(P512)

supluje

Šangalová Alena

(UH)

 

5.hod

EVI

   

odpadá

 

(FOM)

 

6.hod

Psy

   

odpadá

 

(NP)

 

7.hod

D

   

odpadá

 

(UH)

PM3B

1.hod

LJP

   

odpadá

 

(PI)

 

2.hod

Psy

 

(P201)

supluje

Petrášová Hana

(NP)

 

3.hod

ČJ

 

(P210)

supluje

Gřešová Pavla

(PI)

 

4.hod

ČJ

 

(P210)

supluje

Reitzová Nikol

(PI)

 

6.hod

EVI

   

odpadá

 

(FOM)

 

7.hod

EVI

   

odpadá

 

(FOM)

PM4A

1.- 7. hod ukončení studia

PM4B

1.- 7. hod ukončení studia

PO2

1.- 7. hod ukončení studia

R1

1.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

2.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

3.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

4.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

5.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

6.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

R3

2.- 6. hod ukončení studia

 

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

S3

2.- 7. hod Školní akce

 

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

T2

3.hod

TZ

 

(O16B)

spojí

Škorpík Pavel

(SJ)

 

4.hod

TZ

 

(O40B)

spojí

Ruščynska Žanna

(SJ)

Z2

1.hod

TD

 

(O63C)

spojí

Ferens Petr

(SJ)

 

5.hod

TV

   

odpadá

 

(SD)

 

6.hod

TV

   

odpadá

 

(SD)

Z3

2.- 7. hod Školní akce

 

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

EH3

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

 

2.- 7. hod Školní akce

EK1

1.hod

Te

   

odpadá

 

(WaR)

 

4.hod

Te

 

(O11A)

spojí

Ferens Petr

(WaR)

 

6.hod

Te

   

odpadá

 

(WaR)

EK3

2.- 7. hod Školní akce

 

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

EM2

1.hod

Te

   

odpadá

 

(ŠKP)

 

3.hod

ObV

 

(O17B)

supluje

Popovičová Jitka

(SD)

EP1

1.hod

LV

   

odpadá

 

(JM)

EP3

1. hod Vydávání vysvědčení žákům

 

2.- 6. hod Školní akce

ET2

3.hod

ObV

 

(O17B)

supluje

Popovičová Jitka

(SD)

EZ1

1.hod

LV

   

odpadá

 

(JM)

Pedagogický dohled u třídy:

I3, 1. hod - Škorpík Pavel

K3, 1. hod - Juřenčáková Markéta

K3A, 1. hod - Nápravník Jiří

M3, 1. hod - Škorpík Pavel

OŠ3, 1. hod - Bajerová Andrea

P3, 1. hod - Juřenčáková Markéta

PM2B, 1.- 7. hod - Nováková Petra

R3, 1. hod - Hloušek Alexandr

S3, 1. hod - Juřenčáková Markéta

Z3, 1. hod - Škorpík Pavel

EH3, 1. hod - Ruščynska Žanna

EK3, 1. hod - Wojtasová Vlasta

EP3, 1. hod - Wojtasová Vlasta

 

 

Suplování:   Čtvrtek 1.6.2023 (sudý týden)

datum výpisu: 1.6.2023 (8:07)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

HT4

 

US

US

US

US

US

US

US

           

I3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

K3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

K3A

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

M3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

OŠ3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

P3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

PM2A

 

PX

PX

PX

PX

PX

PX

PX

           

PM2B

 

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

PM3A

 

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

PM4A

 

US

US

US

US

US

US

US

           

PM4B

 

US

US

US

US

US

US

US

           

PO2

 

US

US

US

US

US

US

US

           

R3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

S3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

Z3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

EH3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

EK3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

EP3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Bajerová Andrea (ZZ)

 

..

..

-

-

                 

Ćwierz Jan (NeV)

 

..

..

ŠKP

ŠKP

                 

Hanusková Magdalena (ZZ)

     

-

                   

Hloušek Alexandr (ZZ)

 

..

..

 

-

                 

Juřena Luděk (ŠA)

-

..

..

..

-

..

..

             

Kolder Vladimír (SC)

           

KR

KR

           

Koňaříková Iveta (D)

 

-

LP

GP

FM

-

SZL

             

Nápravník Jiří (ZZ)

 

..

..

-

..

                 

Navrátil Petr (ZZ)

 

-

-

..

..

..

               

Orlíková Jana (PedD)

 

..

..

-

..

..

..

..

           

Petříková Iva (SC)

 

..

..

-

-

GP

-

..

           

Popovičová Jitka (LO)

 

..

MH

..

..

                 

Škorpík Pavel (ZZ)

 

..

                       

Štaffová Janová Nikola (ZZ)

         

-

               

Uhlířová Michaela (SC)

 

-

-

..

-

..

-

-

           

Valica Jaromír (NeV)

           

KR

KR

           

Wawrosz Roman (ZZ)

   

..

                     

Zetochová Lenka (ZZ)

     

JY

                   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

O46A

 

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

                 

O48A

         

Obs.

               

O50A

         

Obs.

               

O39B

 

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

               

O40B

 

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Divina Petr

1.hod

změna

VaK

I2

(O38B)

 
 

2.hod

změna

StK

T2

(O38B)

 
 

4.hod

změna

MY

I2

(O12A)

 
 

5.hod

změna

VY

I2

(O16B)

 

Floksová Melina

4.hod

supl. (KI D)

PaV

HTA2

(P210)

 

Gřešová Pavla

3.hod

supl. (KI D)

KOM

HTA2

(P210)

 
 

5.hod

supl. (PI SC)

LV

HTA2+

(P303)

 

Hankeová Blanka

1.hod

přesun <<

ZPV

MR1

(H29A)

z 7.hod

 

5.hod

přesun <<

ZPV

MR1

(H29A)

z 6.hod

Javorská Kateřina

3.hod

přesun <<

ON

MR3

(H31B)

z 0.hod

Jéglová Yvetta

2.hod

změna

M

EZ1+

(O49A)

 
 

3.hod

spojeno (ZL ZZ)

M

EP1

(O11A)

 
 

5.hod

změna

ZPV

G1

(O73C)

 

Kniezková Romana

6.hod

spojeno (KV SC)

TV

MS3

(P02)

 
 

6.hod

supl. (VJ NeV)

TV

PM1B

(P02)

 
 

7.hod

spojeno (KV SC)

TV

MS3

(P01)

 
 

7.hod

supl. (VJ NeV)

TV

PM1B

(P01)

 

Lebiedziková Petra

2.hod

supl. (KI D)

TO

HTA2

(P210)

 

Lovecký Miloslav

1.hod

změna

KOM

P2

(O31A)

 

Maslowská Helena

2.hod

supl. (PJ LO)

ICT

PO1

(P404)

 

Nápravník Jiří

5.hod

přesun <<

ZPV

MR3

(H17C)

z 2.6. 6.hod

Ochodek Roman

6.hod

přesun <<

E

MR3

(H31B)

z 30.5. 5.hod

Orlíková Jana

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Pagáčová Veronika

4.hod

přesun <<

LV

MR1

(H29A)

z 31.5. 6.hod

Sztwioroková Lenka

6.hod

supl. (KI D)

PH

HTA3

(P210)

 

Škola Miroslav

5.hod

změna

Te

ES1

(O49A)

 

Škorpík Pavel

3.hod

spojeno (CJ NeV)

SM

ET2

(O16B)

 
 

4.hod

spojeno (CJ NeV)

SM

ET2

(O16B)

 

Štaffová Janová Nikola

2.hod

přesun <<

EH

MR1

(H29A)

z 4.hod

Veselá Barbora

2.hod

přesun <<

LV

ES1+

(O11A)

z 6.hod

Wojtasová Vlasta

3.hod

změna

ZBO

P2

(O38B)

 

Zetochová Lenka

1.hod

změna

ZBO

EP1

(O17B)

 
 

2.hod

změna

ObPr

P2

(O17B)

 
 

5.hod

změna

ObPr

EP1

(O11A)

 

Změny v rozvrzích tříd:

HTA2

2.hod

TO

 

(P210)

supluje

Lebiedziková Petra

(KI)

 

3.hod

KOM

 

(P210)

supluje

Gřešová Pavla

(KI)

 

4.hod

PaV

 

(P210)

supluje

Floksová Melina

(KI)

 

5.hod

LV

 

(P303)

supluje

Gřešová Pavla

(PI)

 

7.hod

ČJ

   

odpadá

 

(PI)

HTA3

6.hod

PH

 

(P210)

supluje

Sztwioroková Lenka

(KI)

HT4

1.- 7. hod ukončení studia

I2

1.hod

VaK

 

(O38B)

změna

Divina Petr

 
 

4.hod

MY

 

(O12A)

změna

Divina Petr

 
 

5.hod

VY

 

(O16B)

změna

Divina Petr

 

I3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

K1A

7.hod

Te

   

přesun >>

 

na 31.5. (St) 5.hod

K3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

K3A

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

M3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

MR1

1.hod

ZPV

 

(H29A)

přesun <<

Hankeová Blanka

z 7.hod

 

1.hod

TV

   

odpadá

 

(JL)

 

2.hod

EH

 

(H29A)

přesun <<

Štaffová Janová Nikola

z 4.hod

 

2.hod

TV

   

odpadá

 

(JL)

 

4.hod

LV

 

(H29A)

přesun <<

Pagáčová Veronika

z 31.5. (St) 6.hod

 

4.hod

EH

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

5.hod

ZPV

 

(H29A)

přesun <<

Hankeová Blanka

z 6.hod

 

5.hod

E

   

přesun >>

 

na 2.6. (Pá) 5.hod

 

6.hod

ZPV

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

7.hod

ZPV

   

přesun >>

 

na 1.hod

MR3

0.hod

ON

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

3.hod

ON

 

(H31B)

přesun <<

Javorská Kateřina

z 0.hod

 

3.hod

RR

   

odpadá

 

(JL)

 

5.hod

ZPV

 

(H17C)

přesun <<

Nápravník Jiří

z 2.6. (Pá) 6.hod

 

5.hod

TV

   

odpadá

 

(JL)

 

6.hod

E

 

(H31B)

přesun <<

Ochodek Roman

z 30.5. (Út) 5.hod

 

6.hod

TV

   

odpadá

 

(JL)

 

7.hod

PvS

   

přesun >>

 

na 2.6. (Pá) 2.hod

MS3

6.hod

TV

 

(P02)

spojí

Kniezková Romana

(KV)

 

7.hod

TV

 

(P01)

spojí

Kniezková Romana

(KV)

G1

5.hod

ZPV

 

(O73C)

změna

Jéglová Yvetta

 

G2

5.hod

ON

   

přesun >>

 

na 30.5. (Út) 4.hod

 

6.hod

Po

   

přesun >>

 

na 29.5. (Po) 7.hod

OŠ1

6.hod

SAK

   

přesun >>

 

na 29.5. (Po) 4.hod

 

7.hod

SAK

   

přesun >>

 

na 29.5. (Po) 3.hod

OŠ3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

P2

1.hod

KOM

 

(O31A)

změna

Lovecký Miloslav

 
 

2.hod

ObPr

 

(O17B)

změna

Zetochová Lenka

 
 

3.hod

ZBO

 

(O38B)

změna

Wojtasová Vlasta

 

P3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

PM1B

1.hod

ICT

   

odpadá

 

(PJ)

 

6.hod

TV

 

(P02)

supluje

Kniezková Romana

(VJ)

 

7.hod

TV

 

(P01)

supluje

Kniezková Romana

(VJ)

PM2A

1.- 7. hod Praxe

PM2B

1.- 7. hod Školní akce

PM3A

1.- 7. hod Školní akce

PM4A

1.- 7. hod ukončení studia

PM4B

1.- 7. hod ukončení studia

PO1

2.hod

ICT

 

(P404)

supluje

Maslowská Helena

(PJ)

PO2

1.- 7. hod ukončení studia

R3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

S3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

T2

1.hod

Te

   

odpadá

 

(ŠKP)

 

2.hod

StK

 

(O38B)

změna

Divina Petr

 

Z3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

EH3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

EK1

2.hod

LV

 

(O11A)

přesun <<

Veselá Barbora

z 6.hod

 

2.hod

Te

   

odpadá

 

(WaR)

 

6.hod

LV

   

přesun >>

 

na 2.hod

EK3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

EP1

1.hod

ZBO

 

(O17B)

změna

Zetochová Lenka

 
 

2.hod

M

 

(O49A)

změna

Jéglová Yvetta

 
 

3.hod

M

 

(O11A)

spojí

Jéglová Yvetta

(ZL)

 

5.hod

ObPr

 

(O11A)

změna

Zetochová Lenka

 

EP3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

ES1

1.hod

StrT

   

odpadá

 

(CJ)

 

2.hod

LV

 

(O11A)

přesun <<

Veselá Barbora

z 6.hod

 

2.hod

StrT

   

odpadá

 

(CJ)

 

5.hod

Te

 

(O49A)

změna

Škola Miroslav

 
 

6.hod

LV

   

přesun >>

 

na 2.hod

ET2

3.hod

SM

 

(O16B)

spojí

Škorpík Pavel

(CJ)

 

4.hod

SM

 

(O16B)

spojí

Škorpík Pavel

(CJ)

EZ1

2.hod

M

 

(O49A)

změna

Jéglová Yvetta

 

Pedagogický dohled u třídy:

PM2B, 1.- 5. hod - Orlíková Jana

PM3A, 1.- 7. hod - Orlíková Jana

 

 

Suplování:   Pátek 2.6.2023 (sudý týden)

datum výpisu: 1.6.2023 (8:07)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

HT4

 

US

US

US

US

US

US

US

           

I3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

K1A

 

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

             

K3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

K3A

 

US

US

US

US

US

US

             

M3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

OŠ3

 

US

US

US

US

US

US

             

P3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

PM2A

 

PX

PX

PX

PX

PX

PX

PX

           

PM2B

 

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

           

PM3A

 

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

ŠA

             

PM4A

 

US

US

US

US

US

US

US

           

PM4B

 

US

US

US

US

US

US

US

           

PO2

 

US

US

US

US

US

US

US

           

R3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

S3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

Z3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

EH3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

           

EK3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

EP3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Javorská Kateřina (PedD)

 

..

HAM

HAM

HAM

..

..

             

Juřena Luděk (ŠA)

-

..

-

..

-

-

-

             

Koňaříková Iveta (D)

 

..

-

LP

KR

-

..

             

Liberdová Zdenka (ŠA)

LiD

                         

Liberdová Zdenka (PedD)

 

LiD

LiD

LiD

LiD

LiD

LiD

             

Lovecký Miloslav (SC)

 

..

                       

Mžyková Ivana (PedD)

 

KoA

KoA

KoA

KoA

KoA

KoA

             

Nápravník Jiří (LO)

     

..

..

..

>>

             

Navrátil Petr (ŠA)

..

                         

Navrátil Petr (PedD)

 

..

-

-

-

..

-

             

Petříková Iva (SC)

 

GP

GP

-

-

..

..

-

           

Reitzová Nikol (PedD)

 

..

..

..

SZL

-

-

-

           

Šangalová Alena (Par)

 

-

..

..

-

..

..

..

           

Uhlířová Michaela (SC)

 

-

FM

FM

-

..

LP

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Floksová Melina

2.hod

supl. (UH SC)

DDV

PM1A (S 1)

(P512)

 
 

3.hod

supl. (UH SC)

DDV

PM1A (S 1)

(P512)

 

Gřešová Pavla

1.hod

supl. (PI SC)

ČJ

HTA2+

(P303)

 
 

2.hod

supl. (PI SC)

LV

HTA2+

(P303)

 

Hankeová Blanka

1.hod

přesun <<

M

MR1

(H29A)

z 6.hod

Hanusková Magdalena

2.hod

spojeno (JK PedD)

AJ1

MR1 (S2)

(H44C)

 
 

3.hod

spojeno (JK PedD)

AJ

MR3 (AJ1)

(H41C)

 
 

4.hod

spojeno (JK PedD)

AJ

MR3 (AJ1)

(H41C)

 

Hloušek Alexandr

2.hod

přesun <<

PvS

MR3

(H31B)

z 1.6. 7.hod

Javorská Kateřina

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Kniezková Romana

4.hod

supl. (KI D)

TO

HTA2

(P210)

 

Kolarz Jaroslav

3.hod

přesun <<

TO

HTA1

(P516)

z 6.hod

Koňaříková Andrea

1.hod

spojeno (MžI PedD)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

2.hod

spojeno (MžI PedD)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

3.hod

spojeno (MžI PedD)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

4.hod

spojeno (MžI PedD)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

5.hod

spojeno (MžI PedD)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 
 

6.hod

spojeno (MžI PedD)

OV

R1 (S2)

(H32B)

 

Lebiedziková Petra

3.hod

supl. (KI D)

CER

HTA3

(P404)

 
 

6.hod

supl. (UH SC)

NJ

PM1A (S 1)

(P421)

 

Liberdová Zdenka

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Lipowski David

0.hod

spojeno (LiZ ŠA)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 
 

1.hod

spojeno (LiZ PedD)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 
 

2.hod

spojeno (LiZ PedD)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 
 

3.hod

spojeno (LiZ PedD)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 
 

4.hod

spojeno (LiZ PedD)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 
 

5.hod

spojeno (LiZ PedD)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 
 

6.hod

spojeno (LiZ PedD)

OV

R2 (S2)

(H59B)

 

Maslowská Helena

5.hod

přesun <<

EP

PO1

(P404)

z 6.hod

Mžyková Ivana

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Navrátil Petr

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Ochodek Roman

5.hod

přesun <<

E

MR1

(H29A)

z 1.6. 5.hod

 

6.hod

přesun <<

E

MR3

(H31B)

z 31.5. 5.hod

Pagáčová Veronika

1.hod

přesun <<

ČJ

MR3

(H31B)

z 2.hod

Reitzová Nikol

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Sztwioroková Lenka

4.hod

supl. (RN PedD)

AJ

HTA3+

(P203)

 

Změny v rozvrzích tříd:

HTA1

1.hod

Te

   

odpadá

 

(KI)

 

3.hod

TO

 

(P516)

přesun <<

Kolarz Jaroslav

z 6.hod

 

3.hod

AJ

   

odpadá

 

(ŠA)

 

6.hod

TO

   

přesun >>

 

na 3.hod

HTA2

1.hod

ČJ

 

(P303)

supluje

Gřešová Pavla

(PI)

 

2.hod

LV

 

(P303)

supluje

Gřešová Pavla

(PI)

 

4.hod

TO

 

(P210)

supluje

Kniezková Romana

(KI)

 

7.hod

AJ

   

odpadá

 

(ŠA)

HTA3

3.hod

CER

 

(P404)

supluje

Lebiedziková Petra

(KI)

 

4.hod

AJ

 

(P203)

supluje

Sztwioroková Lenka

(RN)

HT4

1.- 7. hod ukončení studia

I3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

K1A

1.- 6. hod Modul

K3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

K3A

1.- 6. hod ukončení studia

M3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

MR1

1.hod

M

 

(H29A)

přesun <<

Hankeová Blanka

z 6.hod

 

1.hod

RR

   

odpadá

 

(JL)

 

2.hod

AJ1

S2

(H44C)

spojí

Hanusková Magdalena

(JK)

 

5.hod

E

 

(H29A)

přesun <<

Ochodek Roman

z 1.6. (Čt) 5.hod

 

5.hod

TMa

   

odpadá

 

(NaP)

 

6.hod

M

   

přesun >>

 

na 1.hod

MR3

0.hod

TMa

   

odpadá

 

(NaP)

 

1.hod

ČJ

 

(H31B)

přesun <<

Pagáčová Veronika

z 2.hod

 

1.hod

TMa

   

odpadá

 

(NaP)

 

2.hod

PvS

 

(H31B)

přesun <<

Hloušek Alexandr

z 1.6. (Čt) 7.hod

 

2.hod

ČJ

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

3.hod

AJ

AJ1

(H41C)

spojí

Hanusková Magdalena

(JK)

 

4.hod

AJ

AJ1

(H41C)

spojí

Hanusková Magdalena

(JK)

 

6.hod

E

 

(H31B)

přesun <<

Ochodek Roman

z 31.5. (St) 5.hod

 

6.hod

ZPV

   

přesun >>

 

na 1.6. (Čt) 5.hod

MS3

1.hod

E

   

odpadá

 

(LM)

OŠ1

6.hod

ON

   

odpadá

 

(HA)

OŠ3

1.- 6. hod ukončení studia

P3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

PM1A

2.hod

DDV

S 1

(P512)

supluje

Floksová Melina

(UH)

 

3.hod

DDV

S 1

(P512)

supluje

Floksová Melina

(UH)

 

6.hod

NJ

S 1

(P421)

supluje

Lebiedziková Petra

(UH)

PM2A

1.- 7. hod Praxe

PM2B

1.- 7. hod Školní akce

PM3A

1.- 6. hod Školní akce

PM3B

4.hod

AJ

 

(P203)

supluje

Sztwioroková Lenka

(RN)

PM4A

1.- 7. hod ukončení studia

PM4B

1.- 7. hod ukončení studia

PO1

5.hod

EP

 

(P404)

přesun <<

Maslowská Helena

z 6.hod

 

5.hod

AJ

   

odpadá

 

(ŠA)

 

6.hod

EP

   

přesun >>

 

na 5.hod

PO2

1.- 7. hod ukončení studia

R1

1.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

2.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

3.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

4.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

5.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

 

6.hod

OV

S2

(H32B)

spojí

Koňaříková Andrea

(MžI)

R2

0.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

 

1.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

 

2.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

 

3.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

 

4.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

 

5.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

 

6.hod

OV

S2

(H59B)

spojí

Lipowski David

(LiZ)

R3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

S3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

Z3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

EH3

1.- 7. hod Závěrečné zkoušky

EK3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

EP3

1.- 6. hod Závěrečné zkoušky

Pedagogický dohled u třídy:

K1A, 1.- 6. hod - Javorská Kateřina

PM2B, 1.- 7. hod - Reitzová Nikol

PM3A, 1.- 6. hod - Reitzová Nikol

R3, 1.- 6. hod - Liberdová Zdenka, Mžyková Ivana, Navrátil Petr

 

Zpracováno v systému Bakaláři